Tin Tức

 

Even đua top Open

1-9

💥💥💥--- Event đua top cs: Tính từ khi Open tới 9h T6 23/02 chốt top ---💥💥💥
★★★ TOP 1 : 1.5m DMP + Pet tư chất 135k
★★★ TOP 2 : 1.0m DMP + Pet tư chất 125k
★★★ TOP 3 : 800k DMP + Pet tư chất 113k
★★★ TOP 4 - 10 : 500k DMP
★★★ Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.

Khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp nhân dịp OPEN